Publikacja książki pt. Jan Korkozowicz – wspomnienia dowódcy Armii Krajowej na Węgrzech 1939-1945

Odnalezione i opracowane wspomnienia płk. Jana Korkozowicza, który w trakcie II wojny światowej przebywał internowany na Węgrzech, a który został wyznaczony konspiracyjnym dowódcą Armii Krajowej przedstawiają dotąd mało znane zagadnienie rzeczywistego stosunku Węgrów do internowanych polskich żołnierzy.

We wspomnieniach omówione zostały działania podejmowane w konspiracji przez marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, co do dziś budzi znaczne kontrowersje wśród badaczy. Przedstawione są również zadania i możliwość realizacji działań związanych ze wsparciem Armii Krajowej działającej na terenie okupowanej Polski oraz w trakcie Powstania Warszawskiego.

Wspomnienia zostały poprzedzone dość szerokim rysem biograficznym płk. Jana Korkozowicza, który jak dotąd nie doczekał się swojej biografii.

Zadanie jest w pełni finansowane ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych