Fundacja Historyczna im. Mariana Rejewskiego Blog

Fundacja powstała w 2020 roku. Oficjalnie do KRS została wpisana 15 grudnia 2020 roku, jednakże pomysł na jej powstanie był dużo starszy. Fundację tworzą ludzie z pasją, doświadczeni w swoich dziedzinach. oprócz pomysłodawców powstania Fundacji, wokół niej skupiło się wiele osób, które podzielają nasze pasje i zainteresowania. Razem chcemy tworzyć coś dobrego dla regionu jak i całego kraju. 

Naszym celem jest dbanie o dziedzictwo kulturowe, historyczne, religijne i jego kultywowanie w kraju i zagranicą. nasze działanie jest też możliwe dzięki Waszemu wsparciu i pomocy.